พฤศจิกายน 3, 2008

Bear hunter

Posted in exhibition tagged ที่ 5:37 am โดย sweetsingallery

Advertisements

กุมภาพันธ์ 3, 2008

Art for collaction:Portrait of the flower by Wareeya wiriya

Posted in Uncategorized ที่ 11:39 am โดย sweetsingallery

click ling to view image 

pic_2534.jpgpic_2535.jpgpic_2536.jpgpic_2537.jpg

pic_2539.jpgpic_2538.jpgpic_2540.jpgpic_2541.jpg

pic_2544.jpgpic_2545.jpgpic_2547.jpgpic_2546.jpg

pic_2542.jpgpic_2543.jpg

pic_2549.jpgpic_2550.jpgpic_2548.jpg

please call : 083 – 1520191 or 089 – 7990432

มกราคม 31, 2008

Feel the difference of love

Posted in exhibition ที่ 11:07 am โดย sweetsingallery

front_love1.jpgback_love1.jpg

ธันวาคม 7, 2007

portrait of flowers : Art of botanical painting

Posted in exhibition ที่ 9:56 am โดย sweetsingallery

pc.jpg

วารียา วิริยะ

Posted in artis ที่ 9:45 am โดย sweetsingallery

ชื่อ                               น.ส.  วารียา  วิริยะ (หญิง)

เกิด                       15 เมษายน 2522

                       

การศึกษา 

2548 2549          Certificate in Botanical Illustration, New York Botanical Garden. New York. USA

2539 2542        ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2536 –  2538           มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 ประวัติการแสดงผลงาน 

15-30 พฤศจิกายน 2550    

นิทรรศการกลุ่มร่วมกับคณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา ณ. ศูนย์การค้าไนท์บาร์ซ่าพาวิลเลี่ยน จ. เชียงใหม่

11-15 กรกฎาคม 2550        

นิทรรศการกลุ่ม งานศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล 80พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์  ณ. ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1-28 เมษายน 2550 

นิทรรศการกลุ่ม   ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรกฎาคม 2547                          

Wareeya Wiriya and Anika Breza Art Show, Towson, Baltimore, MD.  USA            

ตุลาคม 20, 2007

อลงกรณ์ ศรีประเสริฐ

Posted in artis ที่ 4:48 am โดย sweetsingallery

อลงกรณ์ ศรีประเสริฐ

เกิด : กรุงเทพมหานคร

การศึกษา :

 • กำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกจิตรกรรม
 • ปริริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกจิตรกรรม
 • วิทยาลัยช่างศิลป์ (ลาดกระบัง)

ประวัติการแสดงงาน

 • 2007 นิทรรศการเดือนแห่งการถ่ายภาพ ครั้งที่ 3
 • 2006 นิทรรศการ 10ปีหอศิลป์ตาดู
 • 2005 นิทรรศการเดือนแห่งการถ่ายภาพ ครั้งที่ 3

กรกฎาคม 11, 2007

นิทรรศการ “หนูขอนำเสนอ”(The show case)

Posted in exhibition ที่ 9:40 am โดย sweetsingallery

นิทรรศการ “หนูขอนำเสนอ” 

โดย เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ 

วันที่ 24 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 2550

ตั้งแต่เวลา 11.00น. – 21.00 น.

Sweetsin gallery Saim Square

“The show case”  Exhibition

By Kiatanan Iamchan

24 Aug – 14 Oct 2007

11.00 am- 9.00 pm

At Sweetsin gallery Saim Square

2.gif

gif.gif

                “หนูขอนำเสนอ” คือนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันจันทร์ จิตรกรหนุ่มมือรางวัล

                 งานของเขาในครั้งเป็นภาพเขียนเซอร์เรียลลิสต์ ซึ่งถ่ายทอดออกมาจากโลกภายในของจิตรกร ผ่านตัวละครที่น่ารักน่าชังอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา

                  และถึงแม้ว่ารูปแบบงานของเขาจะเป็นภาพเขียนแนวเหนือจริง แต่เนื้อหาในงานกลับยืนหยัดอยู่บนหลักสัจธรรม ง่าย ๆ ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

          “The featuring” is the first solo exhibition by Kiatanan Iamchan young rewarded artist.

            His surrealism work, present from inner world through those uniquely character.

          Although his work is base on surrealism but his work is standing on the simple truth.

Tel : 02251 2439

E – mail : sweetsingallery@hotmail.com 

Blog : sweetsingallery.wordpress.com

กรกฎาคม 9, 2007

เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์

Posted in artis ที่ 8:42 am โดย sweetsingallery

kaeng_potrait.gif

ชื่อนามสกุล                        นายเกียรติอนันต์  เอี่ยมจันทร์        

วันเดือนปีเกิด                         13 พฤษภาคม 2525

 ประวัติการศึกษา                   

 • โรงเรียนบรรจงรัตน์

 • โรงเรียนพระนารายณ์

 • วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 • ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • กำลังศึกษาระดับศิลปมหาบัณฑิต(ภาควิชาจิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการแสดงงาน            

 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรม “14 ตุลา วันประชาธิปไตย”

 • ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 18 “แต้มสีปั้นฝัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย”

 • แสดงงานนิทรรศการ drawing โดยนักศึกษาคณะจิตรกรรม ฯลฯ ปี 2545

 • แสดงงานเปิดบ้านจิตรกรรมในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • แสดงงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – พม่า ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ

 • แสดงงานนิทรรศการ Thai short film ประจำปี 2545

 • แสดงงาน ศิลปะโต้ตอบ Interactive Art” ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • แสดงงาน หุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ และภาพคนโดยนักศึกษาภาควิชา จิตรกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2546

 • แสดงงานรณรงค์เพื่อเยาวชนในการเลือกตั้ง We-VOTE  สยาม center point

 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 21

 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรมสามารถ ครั้งที่ 1ความรุ่งเรืองของเมืองไทย

 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรม Panasonic ครั้งที่ 7,8

 • แสดงงานกลุ่ม “ Life Reflection ”  ROSE GARDEN สวนสามพราน

 • แสดงานกลุ่ม “ Parallel Universe” The Number1Gallery ,The Silom Galleria

 เกียรติประวัติ         

2546

 • รางวัลดีเด่น ระดับอาชีวะศึกษาการประกวด “กล้วยไม้ไทย เส้น สาย ศาสตร์ และศิลป์” ครบรอบ 80 ปี ศาสตราจารย์ ระพีสาคริก ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ได้รับคัดเลือกในโครงการ  “Fly Thai with Thai Artist”  โดย มหาวิทยาลัยศิลปากรและ บริษัท การบินไทย จำกัดมหาชน

2547

 • รางวัลผลิตภัณฑ์สี ศิลปากรประดิษฐ์ การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 21
 • รางวัลทองประเภทจิตรกรรม ศิลปกรรมสามารถครั้งที่ 1 “ความรุ่งเรืองของเมืองไทยโดยมูลนิธิสามารถ และ บริษัท SAMART cooperation. จำกัดมหาชน
 • รางวัลดีเด่นประเภทจิตกรรม โครงการ “Young Thai Artist Award 2004”  โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย.

2548

 • ได้รับทุนกองทุนสร้างสรรค์รัฐบุรุษ พณ ฯ พลเอก เปรม ติณสูรานนต์
 • รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 
 • รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต TOSHIBA ครั้งที่  17
 • รางวัลนาค การประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2548  โดยมูลนิธิอมตะ

2549

 • รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย PANASONIC ครั้งที่ 8
 • เขียนภาพประกอบ  งานวรรณกรรมดีเด่นรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยเรื่อง สงครามศักดิ์สิทธิ์ โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์ NANMEEBOOKS

 • รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 52
 • รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต TOSHIBA ครั้งที่ 17

Kiatanan Iamchan

Date of Birth : 13 may 1982

Education

 • Jindarat School
 • Banjongrat School
 • Phra Narine School
 • Lopburi Technical College
 • BFA (Painting),Faculty of Painting,Sculpture and Graphic Art,Silpakorn University
 • The Student of Master of Fine Art, majoring in Painting,aculty of Painting,Sculpture and Graphic Art,Silpakorn University

Exhibition